สื่อการสอน CAI สวัสดีอาเซียน
CAI สวัสดีอาเซียน  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สวัสดีอาเซียน
นำเสนอความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอย่างครอบคลุม ทั้งข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
จำหน่ายแล้ววันนี้ คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

ดาวน์โหลดวีดิโอตัวอย่างสื่อ ชุดที่ 1 คลิกที่นี่ ชุดที่ 2 คลิกที่นี่ ชุดปฐมวัย คลิกที่น
ี่
สนใจสั่งซื้อ โทร. 081-1120563   086-6545740
ASEAN-02.jpg