สื่อการสอน CAI สวัสดีอาเซียน
ASEAN-05.jpgCAI สวัสดีอาเซียน 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สวัสดีอาเซียน
นำเสนอความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอย่างครอบคลุม ทั้งข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา์ประเทศต่างๆ ภาษา อาหาร การแต่งกาย ฯลฯ
บรรยายประกอบภาพ แบบทดสอบ ไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ

จำหน่ายแล้ววันนี้ คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

ดาวน์โหลดวีดิโอตัวอย่างสื่อ ชุดที่ 1 คลิกที่นี่ ชุดที่ 2 คลิกที่นี่ ชุดปฐมวัย คลิกที่นี่