ภาำพตัวอย่าง สื่อ CAI เรื่อง สวัสดีอาเซียน ชุดที่ 2ASEAN-01.jpg
800x600
ASEAN-02.jpg
800x600
ASEAN-03.jpg
800x600
ASEAN-04.jpg
800x600
ASEAN-05.jpg
800x600
ASEAN-06.jpg
800x600
ASEAN-07.jpg
800x600
ASEAN-08.jpg
800x600
ASEAN-09.jpg
800x600
ASEAN-10.jpg
800x600
ASEAN-11.jpg
800x600
ASEAN-12.jpg
800x600
ASEAN-13.jpg
800x600
ASEAN-14.jpg
800x600
ASEAN-15.jpg
800x600
ASEAN-16.jpg
800x600

สื่อ cai บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สวัสดีอาเซียน ชุดที่ 2 ปกติราคา 490 บาท จำหน่ายเพียง 390 บาท โทร. 081-1120563 www.dekdeemedia.com