ภาำพตัวอย่าง สื่อ CAI เรื่อง สวัสดีอาเซียน ชุดที่ 2


ASEAN-17.jpg
800x600
ASEAN-18.jpg
800x600
ASEAN-19.jpg
800x600
ASEAN-20.jpg
800x600
ASEAN-21.jpg
800x600
ASEAN-22.jpg
800x600
ASEAN-23.jpg
800x600
ASEAN-24.jpg
800x600
ASEAN-25.jpg
800x600
ASEAN-26.jpg
800x600
ASEAN-27.jpg
800x600
ASEAN-28.jpg
800x600
ASEAN-29.jpg
800x600
ASEAN-30.jpg
800x600
ASEAN-31.jpg
800x600
ASEAN-32.jpg
800x600

สื่อ cai บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สวัสดีอาเซียน ชุดที่ 2 ปกติราคา 490 บาท จำหน่ายเพียง 390 บาท โทร. 081-1120563 www.dekdeemedia.com