ภาำพตัวอย่าง สื่อ CAI เรื่อง สวัสดีอาเซียน ชุดที่ 2


ASEAN-33.jpg
800x600
ASEAN-34.jpg
800x600
ASEAN-35.jpg
800x600
ASEAN-36.jpg
800x600
ASEAN-37.jpg
800x600
ASEAN-38.jpg
800x600
ASEAN-39.jpg
800x600
ASEAN-40.jpg
800x600
ASEAN-41.jpg
800x600
ASEAN-42.jpg
800x600
ASEAN-43.jpg
800x600
ASEAN-44.jpg
800x600
ASEAN-45.jpg
800x600

สื่อ cai บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สวัสดีอาเซียน ชุดที่ 2 ปกติราคา 490 บาท จำหน่ายเพียง 390 บาท โทร. 081-1120563 www.dekdeemedia.com