บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง สวัสดีอาเซียน ชุดที่ 1, ชุดที่ 2  

 

 

 


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สวัสดีอาเซียน ชุดที่ 1
นำเสนอความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอย่างครอบคลุม
ทั้งข้อมูลพื้นฐาน ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในฐานะสมาชิกอาเซียน
พร้อมบรรยายประกอบภาพ แบบทดสอบ


 ดูรายละเอียด

 ดูรูปภาพตัวอย่างภายในสื่อ คลิกที่นี่     สั่งซื้อวันนี้  ส่ง EMS ทั่วประเทศ

     ขั้นตอนการสั่งซื้อ
     1. โทรศัพท์สั่งซื้อ หรือแจ้งทางหน้าเว็บบอร์ดของเว็บไซต์
     2. ชำระเงิน (โอนทางบัญชีธนาคาร ด้านล่าง)
     3. รอรับสินค้า ภายในวันถัดไป หรือ 2 วัน (แล้วแต่เขตพื้นที่)

     โทร. 081-1120563
   
 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สวัสดีอาเซียน ชุดที่ 1
นำเสนอความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอย่างครอบคลุม
ทั้งข้อมูลพื้นฐาน ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในฐานะสมาชิกอาเซียน
พร้อมบรรยายประกอบภาพ แบบทดสอบ


 ดูรายละเอียด

 ดูรูปภาพตัวอย่างภายในสื่อ คลิกที่นี่


 

     ขั้นตอนการสั่งซื้อ
     1. โทรศัพท์สั่งซื้อ หรือแจ้งทางหน้าเว็บบอร์ดของเว็บไซต์
     2. ชำระเงิน (โอนทางบัญชีธนาคาร ด้านล่าง)
     3. รอรับสินค้า ภายในวันถัดไป หรือ 2 วัน (แล้วแต่เขตพื้นที่)

     โทร. 081-1120563
 
 
 
 

สั่งซื้อทางโทรศัพท์ที่ 086-6545740, 081-1120563
ชำระเงินทางบัญชีชื่อ นายบุญเพียร แก้ววงค์น้อย หมายเลขบัญชี 501-000-3996 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ประเภทออมทรัพย์
หรือบัญชีชื่อ ร้านเด็กดีมีเดีย หมายเลข 787-007-7003 ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีหางดง ประเภทออมทรัพย์
โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งสื่อไปให้ท่าน พร้อมเก็บเอกสารหลักฐานการโอนไว้ด้วย
 
 
Dekdee Media : Copyright @ All right reserved. contact us : peannet@hotmail.com ..Tel.086-6545740
Computer Assisted Instruction, Video Presentation Production, Multimedia & CAI Training Program
 
     

 

 

 
-
-