ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 ( ภาพตัวอย่าง)


หน้ากรอกชื่อ
650x488
หน้าหลัก
650x488
หน้าเมนูรอง
650x488
ทักษะที่ 7
650x488
ทักษะที่ 7
650x488
Untitled-6.jpg
650x488
Untitled-7.jpg
650x488
แบบฝึกทักษะ
650x488
แบบทดสอบ
650x488
ทักษะที่ 8
650x488
Untitled-11.jpg
650x488
Untitled-12.jpg
650x488
ทักษะที่ 9
650x488
แบบฝึกทักษะ
650x488
แบบทดสอบ
650x488
ทักษะที่ 10
650x488
Untitled-17.jpg
650x488
แบบทดสอบ
650x488
ทักษะที่ 11
650x488
ตัวอย่าง
650x488
แบบฝึกทักษะ
650x488
แบบทดสอบ
650x488
ทักษะที่ 12
650x488
Untitled-24.jpg
650x488
Untitled-25.jpg
650x488
Untitled-26.jpg
650x488
ทักษะที่ 13
650x488
แบบฝึกทักษะ
650x488
แบบทดสอบ
650x488
เกมสรุป
650x488

เด็กดีมีเดีย 081-1120563
Tag :

เด็กดีมีเดีย ผลิตสื่อด้านการศึกษา สารคดี วิดิทัศน์
รับผลิตสื่อ cai, e-Learning, สื่อวีดิทัศน์, ตัดต่อวีดิโอ,งานปริญญานิพนธ์
จัดทำโปรเจคเสนองานระดับปริญญาโท-เอก,ทำ VTR Presentation
ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์การผลิตสื่อมากกว่า 10 ปี
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากกว่า 100 เรื่อง
ผลิตด้วยโปรแกรมลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมให้คำแนะนำด้านข้อมูลสำหรับครูอาจารย์
ผลิตและจำหน่ายสื่อการสอน cai สื่ออิเลกทรอนิกส์ e-Learning,จำหน่ายสื่อการสอนคุณภาพ
ภาษาอังกฤษ หลักสูตร 51, ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์,ติวเตอร์
รับผลิตงาน cai, ตัดต่อวีดิโอ, รับผลิตสื่อ cai,ตัดต่อ vdo,e-Learning,E-Book
ในเขตภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน ฯลฯ
สำนักงานที่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 081-1120563 อีเมล peannet@hotmail.com, info@dekdeemedia.com
เว็บไซต์ : http://www.dekdeemedia.com/

รับผลิตงาน cai, ตัดต่อวีดิโอ, ตัดต่อวีดีโอ, รับผลิตสื่อ cai,ตัดต่อ vdo,e-Learning,E-Book,
ตัดต่อ vcd, ตัดต่อ VDO, ตัดต่อ DVD