| การจัดส่งสินค้า |

สล่าร้อยแปด ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์งานฝีมือและภูมิปัญญาสล่าล้านนา

   | สังซื้อด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ | สังซื้อโดยกำหนดรายละเอียดเอง |  

 


           
    สินค้าขนาดใหญ่
    เช่นไม้แกะสลัก เครื่องเฟอร์นิเจอร์ หรือสินค้าที่อาจชำรุดแตกหักง่าย เช่น ตู้ ไม้แกะสลัก เฟอร์นิเจอร์ กรอบกระจก   
    จะจัดส่งทางบริษัทขนส่งเอกชน โดยส่งถึงบ้าน
    ของสินค้าที่จัดส่งจะห่อหุ้มอย่างดี หรือตีกล่องไม้ยึดไว้อย่างแน่นหนา

                  สินค้าทั่วไปที่สามารถบรรจุกล่องกระดาษได้ คิดเป็นกล่องละ 100-250 บาท
                  ถ้าเป็นสินค้าขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก คิดตามน้ำหนัก ชิ้นหนึ่งระหว่าง 500-2,000 บาท
                  ในวันที่พนักงานส่งสินค้าให้กับลูกค้า พนักงานจะโทรแจ้งก่อนส่งของ กรุณาเปิดโทรศัพท์ไว้และรับสายด้วยครับ
                  เพราะหากโทรไม่ติดหรือไม่รับสาย พนักงานอาจต้องเลื่อนไปส่งรายอื่นก่อน แล้วติดต่อมาส่งอีกทีภายหลัง


บริษัทที่เราใช้บริการจัดส่งสินค้า ได้แก่


บริษัท RFE service จำกัด (ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทาง)
สาขาเชียงใหม่ โทร 053-434696, มือถือ 081-4721032
(สำนักงานบ้านถวาย เลยการไฟฟ้า เลี้ยวเข้าซอยซ้ายมือ)
สาขากรุงเทพ โทร 02-3682111 มือถือ 081-6666670 แฟ็กซ์ 02-3683778
http://www.rfe.co.thบริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง1988 จำกัด (ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทาง)
สาขาบ้านถวายเชียงใหม่ โทร 053-023900 มือถือ 088-0228895
สาขากรุงเทพ โทร 02-4481741, 02-4481651, 02-4481873 แฟ็กซ์ 02-4481509
http://www.nimtransport.comบริษัท เก้าเก้าโลจิสติกส์จ
ำกัด (บริการเก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง)
สาขาเชียงใหม่ โทร 053-434724, 434735 แฟ็กซ์ 053-434735
สาขานนทบุรี โทร 02-5982412 ถึง 3
http://www.99logistics.netบริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด (บริการเก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง)
สาขาเชียงใหม่ 19/1 ถ.มงฟอร์ต ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 081-6024423, 0840414945, 083-1539985
สาขากรุงเทพ โทร. 02-3607521-4, 086-3724933
สาขาขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ถ.ท่าพระ อ.เมือง ขอนแก่น โทร. 043-261227, 088-5642636, 086-1644472


บริษัท EXE จำกัด Excellency Express Co.Ltd. (ยกเลิกใช้บริการกับบริษัท exe แล้ว)
สาขาเชียงใหม่ โทร 053-023771-2, 081-9521008 แฟ็กซ์ 053-023774
สาขากรุงเทพ โทร 02-9732722 แฟ็กซ์ 02-9732562


ท่านสามารถตรวจสอบสินค้า ว่าจะมาส่งท่านวัน-เวลาใด จากรหัสที่แจ้งทางหน้าเว็บบอร์ด
ถ้าผู้รับอยู่ใน กทม. สินค้าจะถึงภายในวันต่อไป นับจากวันส่ง
ถ้าผู้รับอยู่ต่างจังหวัด จะใช้เวลา 2-3 วัน ทางเราจะแจ้งให้ทราบสินค้าว่าจะถึงวันใด

                ลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าจัดส่งเอง พร้อมชำระเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่งมาพร้อมการสั่งซื้อสินค้า
                รับประกัน สินค้าถึงมือท่านอย่างแน่นอน ภายใน 1-3 วัน ขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่


การคิดค่าขนส่งปกติ (เร็ว)
ลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สามารถเก็บเงินค่าขนส่งปลายทางได้ แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดที่นอกจากนี้ ให้ลูกค้าโอนเิงนค่าขนส่งมาก่อน
กรณีที่สินค้ามีจำนวนหลายกล่อง ทางเราจะให้ลูกค้าโอนเงินค่าสินค้ามาเผื่อ เมื่่อจัดส่งสินค้่าแล้ว ค่าจัดส่งที่เหลือ จะโอนคืนให้ลูกค้า (หักค่าโอน 25 บาท)

การเก็บเงินค่าขนส่งปลายทางในต่างจังหวัดนอกจากกรุงเทพฯ
(ไม่เร็ว)
หากลูกค้าที่อยู่ต่างจัดหวัดนอกเหนือจากกรุงเทพและปริมณฑล ต้องการจ่ายเงินค่าขนส่งปลายทางก็ได้เช่นกัน แต่จะใช้เวลาขนส่งประมาณ 4-8 วัน หากไม่ต้องการรีบรับของ จะใช้บริการนี้ก็ได้

การโอนเงิน
ลูกค้าโอนเงินค่ามัดจำ 50 % เมื่อตกลงซื้อ และโอนส่วนที่เหลือในวันส่งของ พร้อมค่าจัดส่ง
ดูหมายเลขบัญชีธนาคาร คลิกที่นี่

                    


      สินค้าขนาดเล็ก
                หรือสินค้าที่ไม่แตกหัก จะจัดส่งทางไปรษณีย์ ด้วยระบบ ลงทะเบียน และ EMS
                อัตราค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ ขึ้นอยู่กับประเภทการส่งและน้ำหนักพัสดุ

อ้ตราส่งไปรษณีย์
น้ำหนัก
EMS
ธรรมดา
ลงทะเบียน
     ไม่เกิน 20 กรัม
32
20
22
     20     -   100 กรัม
37
20
22
     100   -   250 กรัม
42
20
22
     250   -   500 กรัม
52
20
28
     500   -   1000 กรัม
67
20
38
     1000   -   1500 กรัม
82
35
ไม่รับ
     1500   -   2000 กรัม
97
35
ไม่รับ
     2000   -   2500 กรัม
122
50
ไม่รับ
     2500   -   3000 กรัม
137
50
ไม่รับ
     3000   -   3500 กรัม
157
65
ไม่รับ
     3500   -   4000 กรัม
177
65
ไม่รับ
     4000   -   4500 กรัม
187
80
ไม่รับ
     4500   -   5000 กรัม
237
80
ไม่รับ
     5000   -   5500 กรัม
242
95
ไม่รับ
     5500   -   6000 กรัม
267
95
ไม่รับ
     6000   -   6500 กรัม
292
110
ไม่รับ
     6500   -   7000 กรัม
317
110
ไม่รับ
     7000   -   7500 กรัม
342
125
ไม่รับ
     7500   -   8000 กรัม
367
125
ไม่รับ
     8000   -   8500 กรัม
397
140
ไม่รับ
     8500   -   9000 กรัม
427
140
ไม่รับ
     9000   -   9500 กรัม
457
155
ไม่รับ
     9500   -   10000 กรัม
487
155
ไม่รับ
     10   -   11 กิโลกรัม
502
170
ไม่รับ
     11   -   12 กิโลกรัม
517
170
ไม่รับ
     12   -   13 กิโลกรัม
532
185
ไม่รับ
     14   -   15 กิโลกรัม
562
185
ไม่รับ
     15   -   16 กิโลกรัม
577
200
ไม่รับ
     16   -   17 กิโลกรัม
592
200
ไม่รับ
     17   -   18 กิโลกรัม
607
215
ไม่รับ
     18   -   19 กิโลกรัม
622
215
ไม่รับ
     19   -   20 กิโลกรัม
637
230
ไม่รับ

ดูภาพการจัดส่งสินค้าและกิจกรรมอื่นๆ คลิกที่นี่ 

 

 

Copyright © 2555, สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย sala108.com
สล่าร้อยแปด แหล่งรวมสินค้างานฝีมือของช่างสล่าล้านนาร่วมสมัย สำนักงานเชียงใหม่ โทรศัพท์ 081-1120563
Email : info@sala108.com